Handhavings algoritmes en fraude opsporing

 

Voor zowel overheden als organisaties ontwikkelt Trenel oplossingen die kunnen bijdragen bij het monitoren van de naleving van wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn het controleren:

 • Of huizeneigenaren huizen niet illegaal verhuren.
 • Of vissersschepen alleen binnen de afgesproken gebieden vissen.
 • Of bedrijven in overeenstemming met het bestemmingsplan acteren.
 • Of luchthavens niet te veel hinder veroorzaken.
 • Of bedrijven milieu regelgeving en belastingen wetgeving naleven.
 • Of bedrijven niet te veel CO2 uitstoten en binnen de emissie wetgeving acteren.
 • Of touringcarbedrijven voldoen aan het rijtijdenbesluit.

Trenel bouwt de oplossingen veelal op basis van openbaar beschikbare dataset. Voorbeelden hiervan zijn datasets van scheepslocaties, gemeentelijke bestemmingsplannen, berichten op sociale media, online advertenties, vergunningsaanvragen of vluchtgegevens. Onze toegevoegde waarde wordt gecreƫerd door het intelligent koppelen van een aantal datasets en het maken van een betekenisvolle visualisatie.

 

Wat zijn de voordelen?

De belangrijkste voordelen van controle algoritmes ter nakoming van wetgeving:

 • Direct inzicht in de nakoming van wet- en regelgeving door de eigen organisatie.
 • Direct inzicht in de nakoming van wet- en regelgeving binnen bijvoorbeeld een gemeente.
 • Voorkomen van boetes en reputatieschade.

Hoe werkt het?

We zullen allereerst een model maken van de regelgeving. We bepalen wat de regels zijn en hoe we kunnen monitoren of organisaties en individuen voldoen aan de regelgeving. Daarna ontwikkelen we crawlers die op internet zoeken naar overtreders en algoritmes die controles uitvoeren op de data. We monitoren bijvoorbeeld scheepslocaties van vissersschepen en we kijken door middel van algoritmes naar veranderingen op google satelliet om te controleren of bedrijven acteren in overeenstemming met het bestemmingsplan. Hierna bouwen we een online dashboard dat direct overzicht geeft van overtreders.

 

Wat leveren we op?

 • Een real-time datastream van data.
 • Een eventuele koppeling met uw interne data.
 • Een algoritme dat controleert waar overtredingen plaats vinden.
 • Een online interactief dashboard dat helpt om overtredingen van bepaalde wet- en regelgeving te visualiseren.